Snipes Antwerpen

Een winkel van de keten Snipes werd door Eandis (nu Fluvius) afgesloten van de elektriciteit omdat er geen leveringscontract was. De hulp van Armarmat werd ingeroepen om te zorgen dat de winkel zo snel mogelijk terug geopend kon worden.

Taken
– contactname met Fluvius, onderhandeling te volgen stappen.
– informatie naar klant toe voor afsluiten energieleveringscontract
– bezorgen leveringscontract klant aan Fluvius en onderhandeling voor heropening winkel
– begeleiding heropening elektriciteitsteller onder toezicht van Fluvius

Resultaat
Dankzij de tussenkomst van Armamat werd de heropening van de winkel gerealiseerd binnen 20 uur na de aanvraag.

Project Details

Kijk ook naar

Schuiven naar boven