Primark Lens (FR)

Bij opmaak offerte:
– analyse van dossier mbt onderdelen verdeelborden, noodverlichting, branddetectie, mindervaliden installatie, geluidsinstallatie
– opmaak offerte/budgettering
– bespreking project met opdrachtgever en aandachtspunten met betrekking tot Franse regelgeving
– communicatie met opgelegde Franse onderaannemers voor opmaak offertes
– analyse ontvangen offertes en bespreking voor bestelling

Na bestelling voor uitvoering:
– opmaak kabelberekeningen conform Franse regelgeving
– controle uitvoeringsplannen verdeelborden opdrachtgever
– opmaak uitvoeringsplannen noodverlichting & geluid
– bespreking uitvoeringsdocumenten met opdrachtgever voor versturing naar keuringsbureau
– coördinatievergadering met opdrachtgever, algemene aannemer, coördinator brandbeveiliging, architect, studiebureau technieken en bouwheer. Onze functie is daarbij het verduidelijken van de documenten aan de Franse partijen en vertaling naar de Engelstalige en Nederlandse partijen.
– opvolging van de opmerkingen ontvangen van de keuringsorganismen en coördinator brandbeveiliging, communicatie naar Franse onderaannemers

In uitvoeringsfase:
– tweewekelijkse opvolging ter plaatse ter controle van de aan de gang zijnde werken
– beantwoorden van specifieke technische vragen komende vanuit de opdrachtgever
– coördinatie van de Franse onderaannemers en opvolgen van hun planning
– begeleiden keuringsorganisme tot verkrijgen DRE-document (aanvaarding goede uitvoering elektrische installatie)
– aanvraag Consuel (recht tot het openen van de elektriciteitsteller) en opvolging, contacten met energieleverancier
– organisatie vergaderingen met Franse onderaannemers ter bespreking van de planning, uitvoeringsdetails en administratieve verplichtingen

Project Details

Opdracht

Kijk ook naar

Schuiven naar boven