Gent Hotel Veldstraat

Aanbesteding:
– analyse van de aanbestedingsdocumenten
– opmaak lijst offerte aanvragen leveranciers
– berekeningen kabellengtes, controle hoeveelheden uit meetstaat
– opmaak vragenlijst ter verduidelijking opmaak offerte
– opmaak offerte
– bespreking offerte met opdrachtgever ter analyse en afronding van offerte naar de klant
– technische en financiële verdediging bij opdrachtgever
– aanpassing en verduidelijking van de offerte
– analyse en formulering opmerkingen op door de bouwheer voorgesteld contract in samenwerking met de juridische dienst van opdrachtgever
– finale verdediging en negotiatie van de offerte in samenwerking met de commerciële dienst van opdrachtgever.

Uitvoering:
– opmaak van alle uitvoeringsplannen verlichting / noodverlichting / schakelaars / stopcontacten / branddetectie / geluidsinstallatie / data / inbraak / toegangscontrole / bliksembeveiliging / Astrid
– opmaak blokschema’s
– opmaak kabelberekeningen
– opmaak eendraadsschema’s
– opmaak layout verdeelborden
– opmaak dialux berekeningen
– voorleggen technische fiches en opvolging
– bijwonen werfvergaderingen elektriciteit
– opvolgen keuringsorganisme en begeleiden voor het verkrijgen van inbreukenloos keuringsverslag

Begeleiding werfleider
– opmaak kabellijsten
– opmaak detailtekeningen
– werfbezoeken ter controle van de aan de gang zijnde werken en beantwoorden van technische vragen van de werfleider

Project Details

Opdracht

Kijk ook naar

Schuiven naar boven