Costes Luik

Opdracht
Indienen van de aanvraag voor het verwijderen van een gasteller.

Taken
– contactname ORES (netbeheerder gas Wallonië)
– invullen aanvraag van klant via website ORES
– verzamelen van de nodige informatie en documenten van de klant voor het vervolledigen van het ORES-dossier
– opvolging offerte ORES
– opvolging uitvoering wegname gasteller

Project Details

Kijk ook naar

Schuiven naar boven